Buồn của em

Buồn của em, vì đâu vì ai tôi không rõ
Quấn lòng tôi một mảnh sầu nào đó
Nơi em mưa thật to
Mưa chất đầy mệt mỏi
Bộn bề tóc em rối
Làm tôi ướt cả rồi.

Nhưng em ơi em ơi
Trách chi đời hờn dỗi
Vì trời nhiều gánh nặng
Làm rơi bớt xuống trần
Vô tình em chạm lấy
Vô tình tôi đau chăng?

Tôi chỉ biết sưởi em bằng những bình yên tĩnh lặng
Nếu em cần hong khô bao tủi hờn lo lắng
Tôi sẽ hóa thành mặt trời
Dẫu cho tôi lạnh
Dẫu tôi sinh ra chẳng phải…

nguyenminhhung