Thiết kế Tạp chí điện ảnh

5 months ago Uncategorized

Bài tập nhóm tạo ra 1 tạp chí hoàn thiện. Mình đảm nhiệm vai trò biên tập và thiết kế.
Hình ảnh dưới mang tính chất trưng bày bằng việc sử dụng Mockup.

nguyenminhhung