Tờ rơi cho Cửa hàng đồ cũ Thing Store

In ra cả mấy ngàn tờ, gấp cho đã, xong để xó cả năm chưa đi phát nữa.

tờ rơi đẹp đà nẵng

 

nguyenminhhung